MIJAS spol. s r. o., Medený Hámor 25, Banská Bystrica
IČO: 315 806 45
IČ pre DPH: SK2020456955


Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel:    S.r.o., Vložka číslo: 1032 / S

Certifikát EN ISO 9001:2008 
Certifikát EN ISO 14001:2004
Certifikát OHSAS 18001:2007
Prepravný poriadok nákladnej dopravy

tel.                  00421 48 4724 111, 4724 102
fax                  00421 48 4724 124, 
E-mail:           mijas@mijas.sk


     

© MIJAS 2017